Education

Wij verzorgen diverse opleidingen, cursussen en trainingen.

MSG Group zorgt voor een totaal aan opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van BHV, EHBO en acute hulpverlening.

Daarnaast bieden wij ook op maat gemaakte opleidingen aan voor zorgprofessionals.

Onze docenten en instructeurs hebben allen ruime ervaring werkzaam in de dagelijkse praktijk. Onze focus leggen wij op het praktisch handelen, waarbij de theorie ondersteunend is.

Maak uw keuze voor meer informatie:

BHV (basis, ploegleider en herhaling)

MSG Education kent in grote lijnen twee BHV opleidingen, waarbij u gebruikt kunt maken van onze speciale E-learning module:

 • De opleiding van het NIBHV
 • BHV opleiding op maat gemaakt en gericht op uw specifieke bedrijfsrisico’s.

BHV Cursus Basis:

 • voor medewerkers die nog geen BHV diploma hebben;
 • praktische cursus;
 • behandelt de modules Eerste hulp, Communicatie, Ontruiming, Beperken en Bestrijden van een beginnende brand en AED-training;
 • wordt gegeven door één van onze professionele docenten werkzaam in de dagelijkse praktijk;
 • heeft maximaal 15 deelnemers voor een optimale begeleiding.

BHV Ploegleider
Draagt u de verantwoordelijkheid voor een BHV ploeg, houdt u zich bezig met de uitvoering van het BHV-beleid binnen een bedrijf en organisatie en beschikt u over een geldig BHV-certificaat? Dan komt u in aanmerking voor de opleiding Ploegleider BHV.

BHV Herhaling
Met de BHV herhalingscursus zorgt u ervoor dat de kennis en praktische vaardigheden van uw bedrijfshulpverleners op peil blijven en wordt het certificaat verlengd.

EHBO

Dagelijks gebeuren er ongelukken. Thuis, op straat of op het werk. Variërend van ernstige tot minder ernstige ongevallen.
Nog te vaak wordt er bij een ongeluk vertrouwd op het initiatief van een voorbijganger of collega of wacht men op een arts of een ambulance. In zo’n geval kan een EHBO-cursus van levensbelang zijn!

Na het volgen van deze opleidingscursus tot Eerste Hulpverlener EHBO ben je in staat om op een juiste wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens. Bovendien kun je met inzicht en kennis van letsels helpen om ongelukken te voorkomen.

De opleiding EHBO leidt op tot het landelijk erkende diploma Eerste Hulp Verlener van het Oranje Kruis, ook deze cursus kan ondersteund worden middels onze E-learning module.

Examen:
Na de opleiding zal er een examen worden afgenomen door een team van het Oranje Kruis. Het examen wordt zowel praktisch als theoretisch afgenomen.

VCA opleidingen

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.
In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.

Alle VCA opleidingen worden zowel klassikaal als per E-learning module aangeboden. De duur van deze cursus is 1 dag en wordt afgesloten met een examen. Wanneer het examen met voldoende resultaat is voltooid ontvangt u het officieel erkende certificaat.

BLS - Reanimatiecursus

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Je krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

In de basiscursus van ongeveer 4 uur komt aan bod:

 • hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet
 • hoe je moet reanimeren en in welk tempo
 • hoe je een AED aansluit en bedient.

Samen met andere cursisten oefen je alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maak je gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Zorgprofessionals

MSG Education bied een breed scala aan cursussen en trainingen aan voor zorgprofessionals. Wij bieden onder ander de volgende cursussen en trainingen aan voor zorgprofessionals;

 • Scholing voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Wondzorg
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • Medicatietoediening
 • Stomazorg
 • ABCDE Systematiek
 • ECG maken
 • Diabeteszorg
 • E.v.a